Cao đẳng dược

Xu hướng ngành dược năm 2016

Xu hướng ngành dược năm 2016

Theo khảo sát của hội đồng tổ chức việc làm thì 97,6% sinh viên Ngành Dược có việc làm ổn định sau 4 tháng tốt nghiệp ra trường.   Nhiều