Hotline: 0968266345
MÃ TRƯỜNG: CDD0124 Trang chủ Tìm kiếm Danh mục
Tuyển sinh chính quy
Tuyển sinh liên thông
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH
Kháng sinh là một nhóm thuốc đặc biệt vì việc sử dụng chúng không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Với những nước đang phát triển như Việt Nam, đây là m...
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ