windowsactive.net cheap Windows 10 PRO key Buy Office Professional Plus 2016 Key parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ parajumpers sale

Dược sĩ trình độ như thế nào thì được mở quầy thuốc

Về việc dược sĩ có trình độ như thế nào để được mở quầy thuốc thì Bộ y tế có quy định rõ ràng như sau:

Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướ ng dẫn  chi tiết  thi hành một  số điều  về  điều kiện kinh doanh  thuốc  theo quy đ ịnh của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược:

dược sĩ

  1. Điều kiện chuyên môn của chủ quầy thuốc.
  • Nhà thuốc phải thì chủ cơ sở phải có trình độ dược sĩ đại học trở lên
  • Quầy thuốc phải có dược sĩ trình độ cao đẳng trở lên đứng tên chủ cơ sở
  • Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp phải do người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên đứng tên cơ sở
  • Người đứng quầy bán thuốc tân dược, thuốc tây dược sĩ phải có trình độ trung cấp trở lên và có kinh nghiệm bán thuốc tương đương theo mức quy định.

2. Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại quầy.

  • Với cơ sở bán lẻ thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán lẻ thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc tại quầy thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên
  • Với cơ sở bán lẻ thuốc tại tủ thuốc trạm y tế phải có chuyên môn về y dược

     3. Trung cấp dược thì có thể mở quầy thuốc không?

Theo quy định mới của Bộ y tế về luật dược thì dược sĩ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên mới có thể mở quầy thuốc, còn dược sĩ có trình độ trung cấp chỉ có thể đứng bán thuốc tại các quầy bán thuốc lẻ.