windowsactive.net cheap Windows 10 PRO key Buy Office Professional Plus 2016 Key parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ parajumpers sale

Quy định đánh giá Học phần và thi kết thúc Học phần môn học

Khoa Y Dược – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo qui định đánh giá Học phần, Thi kết thúc Học phần, Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập được nhà trường áp dụng đúng theo qui chế “Đào tạo chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

tuyen sinh lien thong cao dang duoc

Quy chế này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo niên chế kết hợp với học phần, nội dung cụ thể như sau

I. Đánh giá học phần

Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm chuyên cần; điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành/ thí nghiệm; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp, có trọng số không dưới 50%. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là viết (trắc nghiệm, tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, hoặc kết hợp các hình thức này.

 1. Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập

– Điểm đánh giá bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ), điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến phần nguyên.

– Điểm đánh giá học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân.

– Điểm trung bình chung học tập của mỗi học kỳ, mỗi năm học, khoá học là trung bình cộng các điểm học phần trong mỗi học kỳ, mỗi năm học và cả khoá học theo hệ số của từng học phần và được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.

– Hệ số của học phần tùy thuộc số học trình của mỗi học phần. Mỗi đơn vị học trình tương ứng với một hệ số.

 1. Xếp loại kết quả học tập:
  a) Điểm trung bình chung học tập là căn cứ để xếp loại học tập của học sinh, cụ thể:

– Loại Xuất sắc: từ 9,0 đến 10

– Loại Giỏi: từ 8,0 đến 8,9

– Loại Khá: từ 7,0 đến 7,9

– Loại Trung bình khá: từ 6,0 đến 6,9

– Loại Trung bình: từ 5,0 đến 5,9

– Loại Yếu: từ 4,0 đến 4,9

– Loại Kém: dưới 4,0

b) Học sinh có điểm trung bình chung học tập xếp từ loại khá trở lên bị hạ xuống một bậc nếu có từ 20% trở lên số học phần có điểm dưới 5,0 ở lần thi thứ nhất.

II. Thi kết thúc học phần

quy dinh hoc phan

 1. Số lần được dự thi

Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức 2 lần thi để kết thúc các học phần. Những học sinh không tham dự lần thi thứ nhất hoặc có điểm học phần dưới 5 ở lần thi thứ nhất sẽ được dự thi lần thứ hai. Lần thi thứ hai trong học kỳ đó được tổ chức sớm nhất là 2 tuần sau lần thi thứ nhất.

Học sinh nghỉ học quá 20% số tiết quy định cho mỗi học phần thì không được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Những học sinh này phải tham gia học bổ sung đủ nội dung kiến thức còn thiếu của học phần đó thì mới được dự thi kết thúc học phần. Học sinh không tham gia học bổ sung nội dung kiến thức còn thiếu của học phần do nghỉ học quá thời gian theo quy định mà không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 để tính là điểm thi kết thúc học phần của học phần đó.

Các trường hợp sinh viên hoãn thi có lý do chính đáng đã được trưởng phòng Đào tạo đồng ý thì sẽ được bố trí dự thi cùng các lớp khác ở các kỳ học tiếp theo trong cùng năm học (nếu trong cùng năm học không tổ chức lớp thi, sang năm học tiếp theo sinh viên phải đăng ký học lại)

 1. Học sinh vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần

Trong lần thi thứ nhất sinh viên vắng mặt nếu không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0 để tính là điểm thi kết thúc học phần ở lần thi đó và chỉ được dự thi kết thúc học phần một lần nữa do nhà trường tổ chức ở lần thi thứ hai.

Nếu vắng mặt có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng xem xét quyết định cho dự thi khi nhà trường tổ chức thi lần thứ hai nhưng vẫn tính là thi lần thứ nhất và còn được dự thi một lần nữa (nếu có) tại các kỳ thi kết thúc học phần tổ chức cho học sinh lớp khác hoặc các khóa học sau.

Trường hợp sau hai lần thi mà vẫn đạt điểm dưới 5,0 thì học sinh phải đăng ký học lại học phần này. Hiệu trưởng bố trí thời gian học lại và hoàn thành việc thi lại cho học sinh trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

 1. Trách nhiệm của HS, SV trong kỳ thì
 • Thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch tổ chức thi từ Trung tâm Khảo thí để biết;
 • Chấp hành tốt quy chế thi.
 • SV, HV phải có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo;
 • Mang thẻ sinh viên hoặc CMTND khi vào phòng thi;
 • SV, HV đến chậm quá 15 phút sau khi đã mở đề thi không được dự thi;
 1. Quy định trong phòng thi

Khi vào phòng thi, SV, HV phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản;
 • Không được hút thuốc trong phòng thi;
 • Không được uống bia, rượu trước khi đến phòng thi;
 • Không được mang điện thoại di động vào phòng thi;
 • Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác;
 • Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh vào giấy thi;
 • Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì);
 • Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của SV, HV khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài;
 • Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý;
 • Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCT. Không làm được bài, sinh viên cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, SV, HV phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi SV, HV;
 • SV, HV chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm, đề thi cho cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do cán bộ giám sát phòng thi quyết định.
 • SV, HV tự ý không nộp bài thi coi như bỏ thi.
 1. Xử lý vi phạm

Cảnh cáo:

Đối với những SV, HV vi phạm một trong các lỗi sau đây: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn; chép bài của người khác. SV, HV bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50 % số điểm thi của môn đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật. 8 6.2.3.

Đình chỉ thi:

 • Áp dụng đối với SV, HV vi phạm một trong các lỗi sau đây: đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm; SV, HV mang vào phòng thi tài liệu hoặc các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, các thiết bị có thể lợi dụng để làm bài thi; SV, HV mang vào phòng thi các vật dụng nguy hại như: vũ khí, chất nổ, chất gây cháy; Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi, nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi trên tờ giấy làm bài; Có hành động gây gỗ, đe dọa cán bộ coi thi hoặc các SV, HV khác trong phòng thi.
 • SV, HV bị đình chỉ thi môn nào sẽ bị điểm 0 của môn đó. Phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi, phải nộp bài làm, giấy nháp và đề thi cho CBCT và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian thi môn đó.
 • Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do CBCT lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật .

Buộc thôi học:

Đối với SV, HV có một trong các hành vi sai phạm sau đây: thi hộ cho người khác hoặc nhờ người khác thi hộ. Hình thức kỷ luật buộc thôi học do Hiệu trưởng quyết định.