Thời khoá biểu tuần 39: từ 25/04/2016 đến 30/04/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

THỞI KHOÁ BIỂU

  • KHOÁ 6
  • KHOÁ 7
  • KHOÁ 8
Tên lớp
CNTT02-K6
QTKD02-K6
D06-K6
Phòng học
Cả ngày
Cả ngày
Cả ngày
T2
Buổi
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
T3
Buổi
Thực tập thiết kế Website
Thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại
Thực tập tại Cty Dược phẩm Hà Tây
T4
Buổi
Thực tập thiết kế Website
Thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại
Thực tập tại Cty Dược phẩm Hà Tây
T5
Buổi
Thực tập thiết kế Website
Thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại
Thực tập tại Cty Dược phẩm Hà Tây
T6
Buổi
Thực tập thiết kế Website
Thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thương mại
Thực tập tại Cty Dược phẩm Hà Tây
T7
Buổi
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Tên lớp
D02-K7LT
D01-TB
D12-K7
ĐD05-K7
Phòng học
Buổi sáng P204 nhà B
Buổi chiều P202 nhà C
Buổi chiều P203 nhà C
Bệnh viện 198 Bộ công an
T2
Buổi
Hóa dược 1
Tiếng anh cơ bản 2 Dược lý học II 3/6
(C. Vân)
Thực tập tại viện 198 -Bộ Công An
T3
Buổi
Hoá học đại cương vô cơ –
hữu cơ
Hoá sinh
Hoá dược II 5/6
Thực tập tại viện 198 – Bộ công an
T4
Buổi
Hoá dược 1
Tiếng anh cơ bản 2
Nghỉ
Thực tập tại viện 198 – Bộ công an
T5
Buổi
Hoá học đại cương vô cơ –
hữu cơ
Vi sinh ký sinh trùng
Dược lý học II 4/6
(C. Vân)
Thực tập tại viện 198 – Bộ công an
T6
Buổi
Hoá dược 1
Hoá sinh
Quản lý và tồn trữ thuốc 2/6
(T. Nguyên )
Thực tập tại viện 198 – Bộ công an
T7
Buổi
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4
Tên lớp
D03-LTTB
D04-LTTB
DD01-LTTB
D23-K8
D24-K8
D25-K8
DD05-K8
Phòng học
Buổi chiều P302 nhà C
Buổi chiều P201 nhà C
Buổi chiều P204 nhà C
Buổi sáng P204 nhà C
Buổi sáng P201 nhà C
Buổi sáng P203 nhà C
Buổi sáng P202 nhà C
T2
Buổi
Hóa đại cương vô cơ
Y đức
Những NLCB của CN Mác Lênin
Thực vật dược 1/6 (C. Thắm)

Hóa hữu cơ và phâp tích định lượng 5/18
( T.Dũng)
Hóa sinh 4/6 (C.Hà)
Điều dưỡng cơ sở 1
2/9 (C.Vân)
T3
Buổi
Vật lý đại cương
Những NLCB của CN Mác Lênin
Vật lý đại cương lý sinh

Hóa hữu cơ và phâp tích định lượng 4/18 (C.Hương)

Bệnh học 4/6 (C.Hòa)

Hóa hữu cơ và phâp tích định lượng 3/18 (T.Dũng)

Dược lý 2/6 (C.Loan)

T4
Buổi
Những NLCB của CN Mác Lênin
Y đức
Những NLCB của CN Mác Lênin
Thực vật dược 1/6
(C. Thắm )
Hoá sinh 3/6 (C.Dung)
Giáo dục thể chất 2/6 (C.Loan)
Giáo dục thể chất 2/6 (C.Loan)
T5
Buổi
Hoá đại cương vô cơ
Xác suất thống kê
Hoá đại cương vô cơ
Bệnh học 3/6 (C.Hòa)
Hữu cơ phân tích định lượng 6/18 (T.Dũng)
Bệnh học 1/6
( C.Vân)
Sinh lý bệnh 3/6 (C.Hằng)
T6
Buổi
Những NLCB của CN Mác Lênin
Những NLCB của CN Mác Lênin
Những NLCB của CN Mác Lênin
Giáo dục thể chất 2/6 (C.Loan)
Giáo dục thể chất 2/6 (C.Loan)
Hoá sinh 5/6 (C.Hà)
Điều dưỡng cơ sở 1
3/9
(C. Vân)
T7
Buổi
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4
Nghỉ lễ 30/4

Ghi chú :Buổi Sáng bắt đầu học từ 7h00 – 11h30, chiều bắt đầu học từ 13h00 -17h00
Thứ 2 : 7h15p sinh viên tập trung dưới sân trường làm lễ chào cờ.