Reading.....
Home > Ảnh hoạt động

Sinh viên Trường Cao Đẳng Y Hà Nội trong giờ học Giáo dục Thể chất

Giáo dục thể chất là một trong những học phần trong chương trình đào tạo ngành Y Dược và Chăm sóc sắc đẹp. Như học phần Giáo dục Quốc phòng thì Giáo dục Thể chất cũng là một trong những điều kiện để xét cho sinh viên khi tốt nghiệp

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top