Reading.....
Home > Các đơn vị > Phòng Tuyển sinh & Hợp tác đào tạo

Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2023 Mã trường: CDD0122 Trường Cao đẳng Y Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2023

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top