Reading.....
Home > Tin tức - Sự kiện > Sự kiện nổi bật > Các mốc thời gian kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các mốc thời gian kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri trẻ Trường Cao đẳng Y Hà Nội sẽ đem tâm sức, trí tuệ và bằng tất cả trách nhiệm, bầu cử những đại biểu đủ tâm, đủ sức, đủ tầm vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top