Reading.....
Home > Đào tạo > Chương trình đào tạo

Lễ khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023 của sinh viên khóa K21 và K22 Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Sáng ngày 28/3/2023, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Môn học GDQP&AN cho 1.299 sinh viên khóa K21 và K22 Trường Cao đẳng Y Hà Nội. Đến dự

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top