Reading.....
Home > Kiến thức

Cục Quản lý Dược thông tin gì về một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc do WHO vừa cảnh báo?

Về thông tin WHO phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc do Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cho biết, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy đăng ký lưu hành

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top