Reading.....
Home > Học sinh - Sinh viên > Sáng nay 28-6 thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thí sinh lưu ý gì?

Sáng nay 28-6 thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thí sinh lưu ý gì?

Sáng nay 28-6, thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm.

Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ, cũng là môn cuối cùng của kỳ thi.

Số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng 7,7%

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một bài thi tổ hợp bao gồm ba môn thi.

Bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.

Thời gian bắt đầu bài thi tổ hợp là 7h30. Mỗi môn trong bài thi tổ hợp kéo dài 50 phút.

Thời gian kết thúc môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp – môn sinh của bài khoa học tự nhiên và môn giáo dục công dân của bài thi khoa học xã hội – là 10h25.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có 1.071.395 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 45.000 thí sinh so với năm trước.

Trong số đó, 37% thí sinh đăng ký thi bài thi khoa học tự nhiên và 63% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội. So với năm trước, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng 7,7%.

Những điều thí sinh đặc biệt lưu ý khi làm bài thi tổ hợp

Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Khi nhận đề thi, thí sinh cần lưu ý kiểm tra bảo đảm các môn thi thành phần trong mỗi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội có cùng một mã đề thi; nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm in sẵn. Với mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ được phép tô 1 phương án trả lời bằng bút chì đen. Khi tô, thí sinh phải tô hết ô, tô đậm. Nếu lựa chọn lại phương án khác thì thí sinh phải dùng tẩy tẩy sạch ô vừa tô. Thí sinh phải giữ phiếu trả lời trắc nghiệm không để bị nhàu, rách.

Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai phiếu thu bài thi; chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top