Reading.....
Home > Học sinh - Sinh viên > Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một trong những bước rất quan trọng để sinh viên tốt nghiệp ra trường. Dưới đây là hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng ngành Điều dưỡng của các giảng viên trường Cao đẳng Y Hà Nội tổng hợp lại nhé!

Sinh viên ngành Điều dưỡng trường Cao đẳng Y Hà Nội thực hành

Các bước làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết báo cáo thực tập

Thu thập thông tin: Thu thập tất cả thông tin liên quan đến thực tập của bạn, bao gồm mục tiêu, nội dung, kết quả.

Xác định cấu trúc: Xác định cấu trúc chung của báo cáo, bao gồm các phần cần có như: Mở đầu, Nội dung, Kết luận, Tài liệu tham khảo.

Bước 2: Viết báo cáo thực tập

  • Mở đầu:

Giới thiệu về báo cáo và mục tiêu đạt được.

Mô tả ngắn gọn về cơ quan sinh viên thực tập và người hướng dẫn sinh viên.

  • Nội dung:

Mô tả chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động, kinh nghiệm của sinh viên trong quá trình thực tập.

Phân tích và đánh giá các hoạt động, kỹ năng được học, khó khăn sinh viên trải qua.

  • Kết luận:

Tóm tắt ngắn gọn lại những điểm chính và kết quả của thực tập.

Đánh giá về sự phát triển cá nhân, chuyên môn của bản thân sau khi thực tập.

  • Tài liệu tham khảo:

Liệt kê tất cả các nguồn tham khảo mà sinh viên đã sử dụng trong báo cáo.

Bước 3: Sửa đổi và kiểm tra

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Đảm bảo báo cáo không có lỗi chính tả, ngữ pháp.

Sửa đổi nội dung: Đảm bảo rằng báo cáo của bạn có cấu trúc logic và thông tin được trình bày một cách rõ ràng và logic.

Xem xét ý kiến phản hồi: Nếu có, xem xét ý kiến phản hồi từ người hướng dẫn thực tập, sau đó sửa đổi báo cáo của bạn theo ý kiến của thầy cô.

Bước 4: Nộp báo cáo

Khi báo cáo đã hoàn thiện, hãy nộp nó đúng thời hạn theo quy định của trường.

Nếu có hướng dẫn cụ thể từ giáo viên hướng dẫn, các sinh viên nên tuân thủ theo hướng dẫn đó để viết báo cáo một cách phù hợp nhất.

một buổi kiểm tra thực hành ngành Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Cấu trúc cáo thực tập tốt nghiệp Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Cấu trúc bài báo cáo thực tập điều dưỡng tại bệnh viện thông thường bao gồm các phần sau:

  • Bìa:

Nên ghi rõ tiêu đề của báo cáo, tên của sinh viên, tên trường, tên bệnh viện thực tập, ngày thực tập, và tên giảng viên hướng dẫn.

  • Trang Tóm tắt (nếu cần):

Trang tóm tắt (hay trang trích dẫn) là một tóm tắt ngắn gọn của nội dung chính của toàn bộ báo cáo. Trong trường hợp cần, có thể làm tóm tắt này ở phần đầu của báo cáo.

  • Phần Mở đầu:

Giới thiệu về báo cáo, mục đích của việc thực tập.

Mô tả về bệnh viện, bộ phận hay đơn vị mà sinh viên đã thực tập, cùng với một số thông tin về người hướng dẫn.

  • Phần Nội dung:

Mô tả chi tiết về nhiệm vụ, hoạt động, trải nghiệm của sinh viên trong quá trình thực tập.

Phân tích và đánh giá các kỹ năng, kiến thức,  thái độ mà sinh viên đã học được cũng như những khó khăn đã trải qua tại kỳ thực tập.

Mô tả các trường hợp cụ thể mà bản thân đã gặp cùng cách bạn đã xử lý chúng như thế nào.

Thảo luận về những bài học và kinh nghiệm mà bản thân đã thu được từ quá trình thực tập.

  • Phần Kết luận:

Tóm tắt lại những điểm chính và kết quả của quá trình thực tập.

Đánh giá về sự phát triển cá nhân, chuyên môn của bản thân sau quá trình thực tập.

Những suy nghĩ cá nhân – khách quan và kế hoạch phát triển tương lai liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

Phần Tài liệu tham khảo:

Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu, sách, báo cáo, các tài liệu tham khảo mà sinh viên đã sử dụng trong quá trình viết báo cáo.

Phụ lục (nếu cần):

Bao gồm các tài liệu hỗ trợ như biểu đồ, hình ảnh hoặc các tài liệu đính kèm khác mà bạn cho là cần thiết để hỗ trợ cho báo cáo.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI

Trường Cao đẳng Y Hà Nội là 1 trong những trường đào tạo khối sức khỏe uy tín hàng đầu tại Hà Nội, với các ngành Dược, Điều dưỡng, Y sỹ đa khoa, Chăm sóc sắc đẹp!

Mô hình học tập gắn liền thực tiễn, thực hành cầm tay chỉ việc, thực tế ngay trong thời gian học tại các đơn vị bệnh viện, nhà thuốc, thẩm mỹ, spa…

Chi tiết thông báo tuyển sinh năm học 2024 TẠI ĐÂY

Trụ sở đào tạo chính:

Số 456 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0968.266.345

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top