Đào tạo

Tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóa năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, từ ngày 14/10/2020 đến ngày 23/10/2020, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức “Tuần sinh hoạt chính

Lịch học tuần sinh hoạt chính trị – Công dân đầu khóa

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội về tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị - Công dân

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top