Đào tạo

Tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóa năm học 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị - công dân đầu khóa”

Hợp tác đào tạo, thực hành và phát triển nguồn nhân lực ngành Chăm sóc sắc đẹp (Thẩm mỹ)

Để tạo điều kiện cho sinh viên ngành Chăm sóc sắc đẹp có thêm cơ hội nâng cao tay nghề và cơ hội việc làm

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top