Đào tạo

Lễ khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023 của sinh viên khóa K21 và K22 Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Sáng ngày 28/3/2023, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã

Tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóa năm học 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị - công dân đầu khóa”

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top