Đào tạo

TỔNG QUAN NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI

Cao đẳng Y sỹ đa khoa là người thực hiện nhiệm vụ khám bệnh – kê đơn, chăm sóc, xử trí sơ cấp cứu ban

TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI

Trong đời sống hiện nay, ngành Dược đang là một ngành HOT trong những ngành đào tạo về y tế, khối ngành sức khỏe. Khi

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top