Reading.....
Home > Đào tạo

TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI

Trong đời sống hiện nay, ngành Dược đang là một ngành HOT trong những ngành đào tạo về y tế, khối ngành sức khỏe. Khi có tấm bằng Dược sĩ trong tay, các bạn hoàn toàn có thể sẽ làm những công việc chuyên môn về Dược, đối với chuyên

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top