Reading.....
Home > Học sinh - Sinh viên > Hoạt động sinh viên

Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chung tay thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.  Thực hiện yêu cầu của Cục Khoa học công

Sinh viên Trường Cao Đẳng Y Hà Nội trong giờ học Giáo dục Thể chất

Giáo dục thể chất là một trong những học phần trong chương trình đào tạo ngành Y Dược và Chăm sóc sắc đẹp. Như học phần Giáo dục Quốc phòng thì Giáo dục Thể chất cũng là một trong những điều kiện để xét cho sinh viên khi tốt nghiệp

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top