Reading.....
Home > Hỏi – Đáp

12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam

Y đức của người thầy thuốc được thể hiện qua thái độ làm việc và phục vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Y đức còn góp phần giữ gìn hình ảnh người bác sĩ quý trọng sức khỏe, mạng sống của người bệnh. Đồng thời, đạo đức ngành y

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top