Reading.....
Home > Hỏi – Đáp

12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam

Y đức của người thầy thuốc được thể hiện qua thái độ làm việc và phục vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Y đức còn góp phần giữ gìn hình ảnh người bác sĩ quý trọng sức khỏe, mạng sống của người bệnh. Đồng thời, đạo đức ngành y

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học là gì?

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học là gì? Kỹ thuật xét nghiệm y học là việc xác định bệnh thông qua những kết quả chẩn đoán trước khi điều trị. Đây là ngành học xây dựng từ thành tựu của nền khoa học thực nghiệm. Trong Tây y, việc khám và chữa

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top