Reading.....
Home > Tin tức - Sự kiện > Sự kiện nổi bật > Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y tế

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y tế

Sáng ngày 03/03/2020, tại Hà Nội, đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế do Cục trưởng Phạm Văn Tác làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nhân lực ngành Y tế. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung bàn bạc, trao đổi về công tác phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Y tế thuộc các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. Có 4 nhóm vấn đề chính được hai bên quan tâm, trao đổi, nghiên cứu để phối hợp triển khai trong thời gian tới, đó là: Việc nâng cấp trường, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, công tác thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe; Xây dựng các tiêu chuẩn trong đào tạo khối ngành sức khỏe thuộc trình độ giáo dục nghề nghiệp; Hoàn thiện thống nhất một số quy định về chuyên môn để mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe; tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo hai Bộ: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để bàn về công tác phối hợp giữa hai Bộ trong công tác quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe thuộc các trình độ của giáo dục nghề nghiệp.Trước mắt, đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp sớm tháo gỡ một số nội dung như cơ chế chia sẻ thông tin về mở trường, mở ngành đào tạo, chia tách, giải thể, sáp nhập, quy hoạch các trường; phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn đào tạo như chuẩn đầu ta, danh mục thiết bị tối thiểu, định mức kinh tế kỹ thuật,…; khuyến nghị về đối tượng tuyển sinh đối với nhóm ngành sức khỏe của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như phương pháp đào tạo trực tuyến áp dụng trong đào tạo nhóm ngành này; rà soát các ngành nghề trong danh mục mã ngành cấp IV hiện không có nhu cầu, nghiên cứu bổ sung các ngành mới có nhu cầu hiện tại, tương lai; rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết đào tạo đối với nhóm ngành sức khỏe thuộc các trình độ giáo dục nghề nghiệp; công tác quy hoạch liên quan tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm ngành sức khỏe,..

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận các ý kiến đề xuất của đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về các nội dung phối hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành sức khỏe. Bên cạnh đó, Tổng cục đề nghị hai bên phối hợp tích cực để chuẩn bị tham gia công tác thi Kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN và thế giới đối với một số nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao vị thế cũng như chất lượng của nhân lực Y tế trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận những đề xuất của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ nghiên cứu, phối hợp với ngành Y tế để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong công tác đào tạo vốn mang nhiều nét đặc thù của lĩnh vực Y tế từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghiệp đào tạo nhóm ngành sức khỏe. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trong tiến trình xây dựng Chiến lượng phát triển giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2030. Điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Y tế về xác định nhu cầu nhân lực ngành Y tế thuộc trình độ giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới; việc xây dựng các tiêu chuẩn ngành nghề đào tạo lĩnh vực ý tế, công tác thi kỹ năng nghề các cấp đối với các nghề thuộc nhóm ngành sức khỏe.

 

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top