Reading.....
Home > Học sinh - Sinh viên > Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Thời gian thực hành là một trong những điều kiện để cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật. Vậy Trường Cao Đẳng Y Hà Nội sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về điều kiện thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề Dược năm 2023

Theo quy định tại Luật Dược 2016 thì tương ứng với mỗi vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề Dược khác nhau sẽ có yêu cầu về thời gian thực hành nghề Dược khác nhau, cụ thể như sau:
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc: phải có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã: phải có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: phải có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc; cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm: phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang: phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc: phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.
– Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm: phải có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất hoặc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế.
– Đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang: phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc: phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm: phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc: phải có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
– Đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
– Đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại bệnh viện, viện có giường bệnh có hoạt động y học cổ truyền.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm: phải có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

*ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 2023 NGAY HÔM NAY TẠI ĐÂY: 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top