Reading.....
Home > Các đơn vị > Các chi bộ > Chi bộ trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên”

Chi bộ trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên”

Sáng ngày 05/3/2024, tại Trường Cao đẳng Y Hà Nội, Chi bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội tổ chức buổi họp chuyên đề “Xây dựng nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên”. Đồng chí Lê Ngọc Biên – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi họp .

Tham dự cuộc họp, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, phó Bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân; Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng Ban tổ chức Quận uỷ; Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân cùng các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân. Về phía trường Cao đẳng Y Hà Nội có TS. Lê Đức Mạnh – Chủ tịch HĐQT; GS.TS. Lê Trung Hải – Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Đàm Hưng Long – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, các quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp, đồng chí Lê Ngọc Biên – Bí thư Chi bộ khẳng định: Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, trong đó có kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, tăng thêm sinh lực cho Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng; trong năm 2023 vửa qua, công tác phát triển đảng viên còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng, Chi bộ nhà trường cần quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đồng thời Chi bộ khẳng định rõ quan điểm, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Phải coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là những nội dung đã và đang được mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Thuý Hường, Đảng viên Chi bộ – Bí thư Đoàn trường cho biết, đoàn thanh niên nhà trường đã xây dựng nhiều hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa để tạo môi trường cho sinh viên cống hiến, rèn luyện, phối hợp với Phòng Công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm tạo nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú. Để công tác phát triển Đảng trong HSSV đúng với các tiêu chuẩn, đủ điều kiện và thực hiện theo các quy trình, Ban chấp hành Đoàn trường đã triển khai Hướng dẫn số 01 ngày 19/01/2023 của Quận uỷ Thanh Xuân đến các Chi đoàn để các Chi đoàn nắm bắt được những nội dung cụ thể trong việc lựa chọn, theo dõi và hướng dẫn quần chúng ưu tú là HSSV trong trường để Chi bộ lựa chọn, đưa vào diện cảm tình Đảng.

Tại cuộc họp, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã đóng góp, đưa ra ý kiến tham luận, tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc kết nạp đảng viên cho HSSV. Đồng thời, phân tích, đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được; những khó khăn, vướng mắc trong tạo nguồn kết nạp đảng viên tại nhà trường. Từ đó, đề ra giải pháp, hướng tháo gỡ.

Chia sẻ về quá trình phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đảng viên Nguyễn Trịnh Yến Vi, lớp K23N3 cho biết: Để được kết nạp vào Đảng tại trường học, ngay từ khi vào trường, em đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu phấn đấu; xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân, vừa chú trọng học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của nhà trường. Số lượng quần chúng ưu tú của trường rất đông so với số người được chọn giới thiệu nhưng đó cũng là động lực, thử thách để mỗi sinh viên nỗ lực, cố gắng, thực sự xứng đáng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Khẳng định ý nghĩa rất quan trọng trong buổi họp chuyên đề của Chi bộ, GS. TS Lê Trung Hải – Hiệu trưởng Nhà trường tin tưởng rằng, Chi bộ trường Cao đẳng Y Hà Nội tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng trong HSSV. Đặc biệt, là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong toàn trường nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thời gian tới, góp phần quan trọng giúp Chi bộ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ cũng như thực hiện các Nghị quyết của Quận uỷ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã đề ra.

Phát biểu tại buổi họp, TS. Lê Đức Mạnh – Chủ tịch HĐQT đề nghị Chi bộ chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các tổ chức trong trường đối với công tác phát triển đảng viên trong HSSV; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể. Chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn, hội hoạt động sôi nổi, hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, sinh viên tìm hiểu về Đảng và tích cực phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời, Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong trường thông qua các hoạt động, phong trào thi đua lựa chọn những đoàn viên ưu tú trong HSSV để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, phó Bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khẳng định: Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ luôn được Quận uỷ Thanh Xuân chú trọng và thực hiện toàn diện, trong đó lấy đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân làm nòng cốt. Đồng chí phó Bí thư Quận ủy chia sẻ, đối với công tác phát triển đảng viên trong HSSV hiện nay trong các nhà trường cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là đối với việc phát triển đảng trong học sinh phổ thông. Để tháo gỡ những khó khăn này, Quận uỷ Thanh Xuân cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01 ngày 19/01/2023 về Một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên đối với học sinh, sinh viên trong các trường thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân, trong đó xác định rõ được các tiêu chuẩn, điều kiện, tạo thuận lợi cho các Chi bộ khối trường học làm căn cứ thực hiện.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Minh Tiến chỉ rõ, công tác phát triển đảng viên trong HSSV ở các trường học thuộc quận Thanh Xuân trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Buổi họp chuyên đề “Xây dựng nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” của Chi bộ trường Cao đẳng Y Hà Nội hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để Chi bộ trường Cao đẳng Y Hà Nội nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc công tác này, đây cũng là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, thiết thực, là điều kiện thuận lợi để tạo nguồn phát triển đảng trong HSSV. Phát triển đảng viên trong HSSV tốt sẽ bổ sung cho Đảng một lực lượng đảng viên trẻ, có học vấn, tri thức cao, có hoài bão mạnh mẽ, đồng thời là nguồn cán bộ trẻ cung cấp cho Chi bộ, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong cả nước sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Lê Ngọc Biên – Bí thư Chi bộ cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Quận uỷ và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, toàn diện của các đại biểu tham gia cuộc họp. Qua các ý kiến đã đánh giá toàn diện những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là HSSV của nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đảng viên trong Chi bộ, các đơn vị có liên quan tiếp thu toàn bộ các ý kiến trao đổi, thảo luận, cách làm hay tại buổi họp hôm nay, tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để tham mưu cho Chi bộ về công tác phát triển đảng viên trong HSSV theo Nghị quyết của chi bộ đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Buổi sinh hoạt:

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top