Reading.....
Home > Giới thiệu về Trường Cao đẳng Y Hà Nội

     Trường Cao đẳng Y Hà Nội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Y, Dược và Chăm sóc sắc đẹp, nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

     Trường Cao đẳng Y Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng về các chuyên ngành Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước.

     Trường Cao đẳng Y Hà Nội luôn tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu, đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trang thiết bị giảng dạy, học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

     Sứ mạng: Trường Cao đẳng Y Hà Nội là cơ sở giáo dục chất lượng cao đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại mới.

     Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Y Hà Nội không ngừng phát triển các nguồn lực, đảm bảo chất lượng đào tạo tạo nguồn nhân lực y tế có chất luợng cho Thủ đô và cả nước, phấn đấu đến 2030 có đủ những điều kiện cơ bản để nâng cấp trường lên Đại học Y Dược, trở thành một cơ sở đào tạo trình độ đại học, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp của Thủ đô và cả nước.

    Giá trị cốt lõi: Thực học – Thực hành – Thực nghiệp

     Chính sách chất lượng:

     – Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm cốt lõi.
     – Thực hiện trách nhiệm xã hội trong tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.
     – Xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể, phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo.
     – Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top