Reading.....
Home > Tin tức - Sự kiện > Thi chạy trạm trong ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Hà Nội

Thi chạy trạm trong ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Hà Nội

Thi chạy trạm là hình thức thi lý thuyết và cả thực hành, sinh viên sẽ di chuyển từ trạm này sang trạm kia để hoàn thành bài thi của mình. Đây là hình thức thi được áp dụng chặt chẽ trong bộ môn giải phẫu sinh lý của trường Cao đẳng Y Hà Nội

Sinh viên ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đây là hình thức đánh giá cụ thể về khả năng cũng như chuyên môn của từng sinh viên thuộc khối Chăm sóc sức khỏe nhất là bộ môn Giải phẫu sinh lý của ngành Điều dưỡng. Việc xây dựng được hình thức và phương pháp đánh giá chính xác, phù hợp với nội dung và mục tiêu đào tạo cũng được trường Cao đẳng Y Hà Nội xem trọng.

Hình ảnh trong một tiết giải phẫu sinh lý của trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đây là hình thức thi có ý nghĩa hết sức quan trọng để củng cố tay nghề cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Một số hình ảnh của sinh viên trong giờ thi chạy trạm:

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top