Reading.....
Home > Các đơn vị > Khoa Y > Ngành Điều dưỡng và phân loại điều dưỡng hạng 2,3,4

Ngành Điều dưỡng và phân loại điều dưỡng hạng 2,3,4

Điều dưỡng là một ngành đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi cơ hội nghề nghiệp cao cùng với đó là việc phát triển của ngành trong tương lai. Vậy hãy cùng trường Cao đẳng Y Hà Nội tìm hiểu về phân loại điều dưỡng hạng 2,3,4 qua các thông tin dưới đây.

Thực hành ngành Điều dưỡng, trường Cao đẳng Y Hà Nội

Ngành Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng là một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong quá trình điều trị, giúp bệnh nhân khỏe mạnh trở lại bằng cách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giám sát sự tiến triển của bệnh nhân là công việc chính của Điều dưỡng viên.

Nhiệm vụ

Tại cơ sở y tế thực hiện chăm sóc người bệnh: kiểm tra, đánh giá việc thực hiện những kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu, khám, nhận định, lập kế hoạch, theo dõi bệnh nhân hàng ngày, phối hợp với bác sĩ điều trị, ghi chép, xây dựng, đánh giá chăm sóc người bệnh, triển khai quy trình chăn sóc người bệnh…

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe: lập kế hoạch, tham gia xây dựng, tư vấn, giáo dục sức khỏe, đánh giá công tác tuyền thông.

Sơ cứu, cấp cứu: chuẩn bị phương tiện cấp cứu, thuốc, kiểm tra, đánh giá cấp cứu dịch bệnh, thảm họa, thực hiện kỹ thuật sơ cứu…

Phối hợp hỗ trợ công tác điều trị: Phối hợp với các bác sĩ điều trị, quản lý hồ sơ, hỗ trợ giám sát, bệnh án,…

Chăm sóc, tư vấn sức khỏe cộng đồng: Truyền thông giáo dục vệ sinh, kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu…

Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh: để bảo đảm an toàn cho người bệnh, thực hiện quyền của người bệnh và các biện pháp hỗ trợ.

Đào tạo, nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp: Đào tạo hướng dẫn cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng, cải tiến kỹ thuật chăm sóc người bệnh, thực hiện nghiên cứu.

Điều dưỡng được chia thành các hạng, trong đó được chia như sau:

Điều dưỡng viên hạng 2 (II)

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng đại học trở lên;

Đạt trình độ ngoại ngữ theo Thông tư của Bộ GD&ĐT bậc 2 trở lên;

Có trình độ tin học theo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân cần hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Để bảo đảm an toàn cho người bệnh và cộng đồng cần hiểu biết, bệnh tật của bệnh nhân, sức khỏe, lập kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân.

Thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu điều dưỡng cơ bản và khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa cần đáp ứng hiệu quả.

Với người bệnh và cộng đồng cần có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả.

Với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cần có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác.

Điều dưỡng viên hạng 3 (III)

Tương đương với hạng II thì hạng III có số lượng công việc đảm nhiệm như thế. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo và bồi dưỡng.

Thời gian tối thiểu là 2 năm viên chức hạng IV giữ chức vụ thì mới được thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III. Áp dụng cho trình độ tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng. Đối với khi tuyển dụng lần đầu trình độ tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp thì thời gian giữ chức sẽ là 3 năm.

Điều dưỡng viên hạng 4 (IV)

Công việc của điều dưỡng viên hạng 4 cũng giống với các điều dưỡng viên hạng trên. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt như sau:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng trung cấp trở lên. Phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế trong trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Hộ sinh hoặc Y sĩ.
  • Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 1 trở lên.

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top