Reading.....
Home > Tin tức - Sự kiện > Tin tức > Sẽ xử lý nghiêm các quầy thuốc tư nhân chưa thực hiện kết nối liên thông

Sẽ xử lý nghiêm các quầy thuốc tư nhân chưa thực hiện kết nối liên thông

Theo Sở y tế thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới tổ công tác thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của UBND quận, huyện, thị xã; Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thuốc chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu theo quy định.
xử lý nghiêm quầy thuốc chưa kết nối liên thông
Sẽ xử lý nghiêm những quầy thuôc tư chưa kết nối liên thông (minh họa)

Cụ thể, Tổ công tác thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân ít nhất 10% tổng số cơ sở trên địa bàn, hoàn thành trước 31/5/2019; Xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; Tổ chức giao ban đôn đốc các cơ sở chưa thực hiện kết nối liên thông, hoàn thành kết nối liên thông 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

Hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đạt tiến độ đề ra, hoàn thành 99,9% tiến độ đổi nhà thuốc (đã hoàn thành 100% nhà thuốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, nhà thuốc thuộc công ty nhà nước cổ phần hóa); hoàn thành 82,6% tiến độ đối với quầy thuốc (đã hoàn thành 100% quầy thuốc thuộc cơ sở y tế công lập, 100% quầy thuốc thuộc công ty nhà nước cổ phần hóa).

Tính đến 30/4/2019, trên địa bàn Hà Nội có 6.852 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó có 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (109 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 1.020 doanh nghiệp tư nhân); 3.410 nhà thuốc (160 nhà thuốc công lập, nhà thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 3.250 nhà thuốc tư nhân); 2.313 quầy thuốc (56 quầy thuốc bệnh viện/trung tâm y tế/trạm y tế công lập, 186 quầy thuốc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 2.071 quầy thuốc tư nhân).

Để triển khai thực hiện Đề án, trong thời gian qua, Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuôc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; Cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành. Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn; Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở kế hoạch, văn bản chỉ đạo và lợi ích việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc.

Song song với đó, tiến hành tập huấn, hướng dẫn các quy định về bản thuốc kê đơn, kết nối. Cụ thể, Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức 126 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.135 cơ sở (đạt 89,5%). Trong đó, bao gồm: 1.184 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 77%); 4.951 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 92%).

Kết quả, tính đến 30/4/2019, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối 5.650/6.852 (đạt 82,5%). Trong đó: Nhà thuốc 3.408/3.410, đạt 99,9%; Quầy thuốc 1.911/2.313, đạt 82,6 %. Một số huyện tiến độ kết nối quầy thuốc tư nhân chậm là: Thanh Oai (22/63, đạt 34,9%), Quốc Oai (29/73, đạt 39,7%), Mỹ Đức (16/28, đạt 57,1%). Một số huyện còn nhiều quầy thuốc tư nhân chưa thực hiện kết nối: Sóc Sơn (còn 99), Hoài Đức (còn 39), Chương Mỹ (còn 41).

Thời gian qua, Tổ công tác Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 11 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước (Hapharco, Hataphar). Công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một số quận, huyện chưa được chú trọng. Kiểm tra tại 39 cơ sở đã thực hiện kết nối, một số chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm, đồng thời, hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện liên thông kết nối với “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ Công tác Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của UBND quận, huyện, thị xã; Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thuốc chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu theo quy định.

Ngoài ra, UBND quận, huyện, thị xã phải quản lý, sử dụng tài khoản phân quyền quản trị hệ thống “Dữ liệu dược Quốc gia” hiệu quả, đúng mục đích và đảm bảo tính bảo mật. Tổ chức kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân ít nhất 10% tổng số cơ sở trên địa bàn, hoàn thành trước 31/5/2019; Xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; Tổ chức giao ban đôn đốc các cơ sở chưa thực hiện kết nối liên thông, hoàn thành kết nối liên thông 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

 

 

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top