Reading.....
Home > Học sinh – Sinh viên (Page 2)

5 Lời Khuyên Bổ Ích Cho Sinh Viên Năm Thứ Nhất -Trường Cao Đẳng Y Hà Nội

Sinh viên năm nhất với nhiều cám dỗ, nếu như tinh thần không vững sẽ dễ bị lôi kéo vào những cám dỗ. Dưới đây Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Hà Nội đưa ra 5 lời khuyên bổ ích nhất dành cho sinh viên năm nhất,

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top